19 lutego 2016

Samoczynna blokada liniowa

SBLSamoczynna Blokada Liniowa – urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego, zwiększające przepustowość szlaku i zapewniające bezpieczeństwo kilku pociągom znajdującym się w tym samym czasie na szlaku. Po zmianach w instrukcji Ir-1 (rok 2017), ten typ blokady określany jest jako wieloodstępowa blokada liniowa.

Rodzaje wieloodstępowej blokady liniowej na polskich szlakach:

Blokada dwustawna – informuje jedynie, czy kolejny odstęp jest wolny lub zajęty. Z racji małych odległości i krótkiej drogi hamowania dla składu, stosowany jest na szlakach WKD, metrze warszawskim i niektórych liniach tramwajowych. Obecnie jest to najtańszy typ blokady wieloodstępowej. Jest ona zabudowywana na liniach z większymi prędkościami, w związku z tym semafor blokady poprzedzany jest tarczą ostrzegawczą, informującą o sygnale na nim wyświetlanym.

Blokada trzystawna – oprócz sygnału „stój” i „wolna droga” ten typ blokady wyposażony jest w sygnał S5 (światło pomarańczowe), które informuje maszynistów o zajętości kolejnego odstępu. Jest to najbardziej rozpowszechniona blokada w Polsce.

Blokada czterostawna – modyfikacja blokady trzystawnej, przystosowana dla szlaków z bardzo długą drogą hamowania (prędkości w granicach 160 km/h). W tym przypadku hamowanie odbywa się na 2 odstępach. Najpierw maszynista widzi migające zielone światło (sygnał S3 – wolne 2 odstępy; jazda z prędkością 100 – 160 km/h), następnie światło pomarańczowe (sygnał S5 – jazda z prędkością >100 km/h, przy następnym semaforze „stój”). Ten rodzaj blokady spotykany jest na linii E20 (Kunowice – Terespol) oraz na Centralnej Magistrali Kolejowej.

Wskaźniki spotykane przy semaforach SBL:

Wskaźnik W18 – umieszcza się na maszcie ostatniego semafora
odstępowego samoczynnej blokady liniowej w celu poinformowania drużyny pociągowej,
że zbliża się do semafora wjazdowego posterunku ruchu
Wskaźnik W22 – wskaźnik W 22 jest stosowany na semaforach
odstępowych samoczynnej blokady liniowej, ustawionych na wzniesieniu miarodajnym ponad 6 ‰ na długości drogi hamowania, odnosi się wyłącznie do ciężkich pociągów towarowych i zezwala na przejechanie bez zatrzymania obok semafora odstępowego samoczynnej
blokady liniowej, wskazującego sygnał „Stój”, z prędkością nie większą od 20 km/h, przy czym maszynista powinien tak regulować prędkość, aby mógł w każdej chwili zatrzymać pociąg w razie zauważenia przeszkody do dalszej jazdy.

SBL na szlakach w Polsce:

SBL wyświetlająca sygnał S1, na szlaku za semaforem widoczny pociąg SBL wyświetlająca sygnał S5 SBL czterostawna na linii E20, wyświetlająca S2
Odstęp między semaforami SBL SBL na Centralnej Magistrali Kolejowej; wskaźnik W18 dla stacji Włoszczowa Płn. SBL ze wskaźnikiem W18 dla stacji w Stargardzie Szcz.

 

 

Facebook