19 lutego 2016

Semafory powtarzające

Semafor powtarzający umieszczany jest, gdy maszynista nie ma zapewnionej odpowiedniej widoczności sygnału na semaforze, do którego odnosi się semafor powtarzający, np. zasłonięcie semafora przez wiatę peronową lub brak widoczności semafora z powodu umiejscowienia za łukiem. Dopuszczalne jest stosowanie jednego, dwóch lub trzech semaforów powtarzających, które oznaczone są odpowiednio (licząc od semafora): I, II, III.

sp1 Sp1 – Semafor wskazuje sygnał Sr1 lub S1 Stój
sp2 Sp2 – Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością
sp3 Sp3 – Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h
sp4 Sp4 – Semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60 km/h

Powrót do sygnalizacji.

Rysunki semaforów świetlnych wykonane na podstawie grafik ze strony https://wiki.td2.info.pl/index.php/Instrukcja_Train_Driver_2_(instrukcje_kolejowe)

Facebook