18 czerwca 2017

Semafory

Poniżej przedstawiłem sygnały nadawane przez semafory.

Semafory świetlne posiadają możliwość poinformowania maszynisty o sygnale nadawanym przez kolejny semafor. Z uwagi na brak takiej możliwości w semaforach kształtowych, stosuje się razem z nimi tzw. tarcze ostrzegawcze przelotowe. Jest to nic innego, jak klasyczna tarcza ostrzegawcza świetlna lub kształtowa, ustawiona przy semaforze kształtowym. Sytuacja ta najczęstsza jest przy semaforach wjazdowych, ale zdarzyć się może także przy semaforach drogowskazowych, jeśli takowe istnieją w wersji kształtowej.

s1 S1 – stój – nakazuje zatrzymanie pociągu przed semaforem.
 s2  S2 – jazda z największą dozwoloną prędkością – zezwala na jazdę z największą
dozwoloną prędkością oraz informuje, że kolejny semafor również nadaje sygnał
na jazdę z największą dozwoloną prędkością.
 s3  S3 – jazda z największą dozwoloną prędkością, dwa odstępy wolne, lub następny
semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nie przekraczającą
100 km/h.
 s4  S4 – następny semafor wskazuje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością 40 km/h
lub 60 km/h”. Sygnał S4 zezwala na przejechanie obok semafora z największą dozwoloną
prędkością na danym szlaku i informuje o sygnale wyświetlanym na następnym semaforze,
który nakazuje jazdę z prędkością 40 km/h lub 60 km/h
 s5  S5 – następny semafor wskazuje sygnał stój”. Maszynista powinien tak dostosować prędkość
jazdy, aby zatrzymać się przed kolejnym semaforem.
 s6  S6 – jazda na prędkością nieprzekraczającą 100 km/h, a następnie z największą dozwoloną
prędkością.
 s7  S7 – jazda z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h przy tym i przy następnym semaforze.
 s8  S8 – jazda z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h, a przy następnym semaforze
z prędkością zmniejszoną do 40 km/h lub 60 km/h.
 s9  S9 – jazda z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h, następny semafor wskazuje sygnał
stój.
 s10  S10 – jazda z prędkością nieprzekraczającą 40 km/h, a następnie z największą dozwoloną
prędkością.
 s10a  S10a – jazda z prędkością nieprzekraczającą 60 km/h, a następnie z największą dozwoloną
prędkością.
 s11  S11 – jazda z prędkością nieprzekraczającą 40 km/h, a następnie z prędkością nie większą
niż 100 km/h.
 s11a  S11a – jazda z prędkością nieprzekraczającą 60 km/h, a następnie z prędkością nie większą
niż 100 km/h.
 s12  S12 – jazda z prędkością nieprzekraczającą 40 km/h, a następnie z prędkością nie większą
niż 40 km/h lub 60 km/h.
 s12a  S12a – jazda z prędkością nieprzekraczającą 60 km/h, a następnie z prędkością nie większą
niż 40 km/h lub 60 km/h.
 s13  S13 – jazda z prędkością nieprzekraczającą 40 km/h, następny semafor wyświetla sygnał
„stój”.
 s13a  S13a – jazda z prędkością nieprzekraczającą 60 km/h, następny semafor wyświetla sygnał
„stój”.
 sz  Sz – sygnał zastępczy. Można przejechać obok semafora wskazującego sygnał „stój” lub
sygnał wątpliwy*, obok sygnalizatora nieoświetlonego lub mającego wyłącznie latarnię ze
światłem białym, bez rozkazu pisemnego. Jazda może odbywać się z prędkością nie większą
niż 40 km/h, ale maszynista musi być gotowy zatrzymać pojazd w chwili zauważenia
jakiejkolwiek przeszkody.* – sygnał, który nie jest ujęty w instrukcji o sygnalizacji
 sm  Ms2 – jazda manewrowa dozwolona.
   Sr1 – stój. Nakazuje zatrzymanie pociągu przed semaforem.
   Sr2 – wolna droga. Jazda z największą dozwoloną prędkością.
   Sr3 – wolna droga, ze zmniejszoną prędkością. Jazda z prędkością nie większą niż 40 km/h.

Powrót do sygnalizacji.

Rysunki semaforów świetlnych wykonane na podstawie grafik ze strony https://wiki.td2.info.pl/index.php/Instrukcja_Train_Driver_2_(instrukcje_kolejowe)

Facebook