20 czerwca 2017

Sygnały zamknięcia toru

z1  Z1 – stój. Nakazuje zatrzymanie pociągu (także jazdy manewrowej) przed tarczą.
 z2  Z2 – jazda dozwolona.
 z1wk  Z1wk – stój, wykolejnica na torze.
 z2wk  Z2wk – wykolejnica zdjęta z toru.
 z1o  Z1o/Z1wg – stój, wjazd zabroniony. Wskaźnik ustawiany jest przed obrotnicą lub wagą.
 z2o  Z2o/Z2wg – wjazd dozwolony.
 do  DO – za tarczą ostrzegawczą znajduje się tarcza zatrzymania D1.
 d1  D1 – stój.
 d6 D6 –  zwolnić bieg. Tarcza używana jest razem ze wskaźnikami W14. Cyfra umieszczona w środku
oznacza maksymalną dozwoloną prędkość (wyrażona w dziesiątkach km/h), z którą można
przejechać przez odcinek objęty ograniczeniem. W przypadku braku cyfry prędkość ta wynosi 20
km/h. W celu ograniczenia prędkości poniżej 10 km/h, miejsce takie należy osygnalizować za
pomocą tarcz D1 i DO, jednocześnie powiadamiając maszynistę, z jaką prędkością może jechać.

Zasady ustawiania tarczy D1 na szlaku jedno i dwutorowym.

oznakowanie

Facebook