19 lutego 2016

Tarcze

Poniżej przedstawiłem sygnały nadawane przez poszczególne grupy tarcz.

Tarcze ostrzegawcze. Informują o sygnale nadawanym przez semafor, do którego się odnoszą. Wyróżnić można tarcze ostrzegawcze świetlne i kształtowe.

os1 Os1 – semafor, do którego odnosi się tarcza, wskazuje sygnał stój.
 os2  Os2 – semafor, do którego odnosi się tarcza, wskazuje sygnał zezwalający na jazdę
z największą dozwoloną prędkością.
 os3  Os3 – semafor, do którego odnosi się tarcza, wskazuje sygnał zezwalający na jazdę
z prędkością nieprzekraczającą 100 km/h.
 os4  Os4 – semafor, do którego odnosi się tarcza, wskazuje sygnał zezwalający na jazdę
z prędkością nieprzekraczającą 40 km/h lub 60 km/h.
Od1 – semafor, do którego odnosi się tarcza, wskazuje sygnał Sr1 – stój.
Od2 – semafor, do którego odnosi się tarcza, wskazuje sygnał Sr2 lub Sr3 zezwalający
na jazdę.
 Ot1 – semafor, do którego odnosi się tarcza, wskazuje sygnał Sr1 – stój.
 Ot2 – semafor, do którego odnosi się tarcza, wskazuje sygnał Sr2 – wolna droga.
 Ot3 – semafor, do którego odnosi się tarcza, wskazuje sygnał Sr3 – wolna droga ze zmniejszoną prędkością.

Tarcze manewrowe. Informują o możliwości odbycia jazdy manewrowej. Występują w wersji kształtowej, a także świetlnej: światło niebieskie – jazda manewrowa zabroniona, światło białe – jazda manewrowa dozwolona. Dodatkowo do wyświetlania sygnału „jazda manewrowa dozwolona” przystosowane są niektóre semafory świetlne. Sygnał ten nie występuje na semaforach wjazdowych.

M1 – jazda manewrowa zabroniona. Dysk w kształcie rombu o kolorze niebieskim z białą obwódką.
  M2 – jazda manewrowa dozwolona. Dysk w kształcie rombu o kolorze niebieskim z białą obwódką
w położeniu poziomym.

Tarcze rozrządowe. Ustawiane są na tzw. górkach rozrządowych, czyli miejscach, gdzie odbywa się formowanie pociągów towarowych poprzez odpowiedni rozrząd wagonów. Występują w wersjach kształtowej i świetlnej.

Rt1 Rt1 – pchanie zabronione.
 Rt2  Rt2 – pchać powoli (nie szybciej niż 3 km/h).
 Rt3  Rt3 – pchać z umiarkowaną prędkością (nie szybciej niż 5 km/h).
 Rt4  Rt4 – cofnąć.
 Rt5  Rt5 – podepchnąć skład do górki.

Tarcze ostrzegawcze przejazdowe. Informują maszynistę o stanie urządzeń na przejeździe do którego się odnoszą. Stosowane są przy przejazdach kategorii B i C.

wygaszona Tarcza ostrzegawcza przejazdowa wygaszona – stan zasadniczy. Urządzenia na przejeździe nie pracują.
 Osp1  Osp1 – urządzenia na przejeździe, do którego odnosi się tarczą są niesprawne. Jazda przez przejazd
z prędkością nie przekraczającą 20 km/h.
 Osp2  Osp2 – urządzenia na przejeździe, do którego odnosi się tarczą są sprawne. Jazda przez przejazd
z największą dozwoloną prędkością.

Powrót do sygnalizacji.
Rysunki tarcz świetlnych wykonane na podstawie grafik ze strony https://wiki.td2.info.pl/index.php/Instrukcja_Train_Driver_2_(instrukcje_kolejowe)

Facebook