19 lutego 2016

Wskaźniki

wz1
Wz1 – zwrotnica nastawiona w kierunku prostym lub przy rozjazdach
łukowych jednostronnych w kierunku łuku o większym
promieniu dla jazdy na ostrze lub z ostrza.
wz2
Wz2 – zwrotnica nastawiona w kierunku zwrotnym, przy rozjazdach
łukowych jednostronnych – w kierunku łuku o mniejszym promieniu,
przy rozjazdach dwustronnych łukowych – po jednym z łuków.
wz3
Wz3 – zwrotnica nastawiona w kierunku zwrotnym lub przy rozjazdach
łukowych jednostronnych w kierunku łuku o mniejszym promieniu.
wz4
Wz4 – zwrotnica rozjazdu dwustronnego łukowego nastawiona
do jazdy z lewego albo z prawego toru.
wz5-8
Wz5 – jazda w kierunku prostym z lewego toru przed rozjazdem
na prawy tor za rozjazdem.
Wz6 – jazda w kierunku prostym z prawego toru przed rozjazdem
na lewy tor za rozjazdem.
Wz7 – jazda w kierunku zwrotnym z lewego toru przed rozjazdem
na lewy tor za rozjazdem.
Wz8 – jazda w kierunku zwrotnym z prawego toru przed rozjazdem
na prawy tor za rozjazdem.

 

w1 W1 – oznacza miejsce ustawienia tarczy ostrzegawczej semaforowej lub przejazdowej,
a na szlakach z samoczynną blokadą liniową czterostawną – przedostatniego semafora
odstępowego blokady samoczynnej na szlaku przed semaforem wjazdowym.
w2 W2 – oznacza kierunek wyjazdu pociągu
w3 W3 – oznacza, że znajdujący się z prawej strony toru przy tym wskaźniku semafor
lub tarcza zatrzymania nie odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik
w4 W4 – oznacza miejsce zatrzymania się czoła pociągu
w5 W5 – oznacza granicę przetaczania
w6 W6 – oznacza, że należy dać sygnał Rp 1 „Baczność”
w6a W6a – oznacza, że należy dać sygnał Rp 1 „Baczność” (przejazd kolejowy)
w6b W6b – oznacza, że należy wielokrotnie dać sygnał Rp 1 „Baczność”
w7 W7 – oznacza, że należy podać sygnał Rp 1 „Baczność” (robotnicy na torach)
w8 W8 – oznacza, że należy zmniejszyć prędkość jazdy
w9 W9 – oznacza początek lub koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać
z ograniczoną prędkością
w10 W10 – oznaczają, że należy rozpocząć (wskaźnik W 10a) albo zaprzestać
(wskaźnik W 10b) popychania
W11a – za wskaźnikiem znajduje się tarcza ostrzegawcza semafora wjazdowego lub odstępowego albo semafor, którego obrazy sygnałowe mogą nie być widoczne
w sposób ciągły z wymaganej odległości
W11b – za wskaźnikiem znajduje się tarcza ostrzegawcza semafora wjazdowego
posterunku ruchu, na którym rozpoczyna się odcinek zelektryfikowany
w11p W11p – oznaczają, że za wskaźnikami znajduje się tarcza ostrzegawcza przejazdowa
w12 W12 – oznacza, że należy zakropić popielnik oraz zamknąć jego klapy
w13 W13 – oznacza, że należy podnieść noże i zamknąć skrzydła pługa
odśnieżnego oraz zachować szczególną ostrożność przy pracy podbijarek,
oczyszczarek tłucznia i innych maszyn torowych
w14 W14 – oznaczają początek lub koniec odcinka, przez który należy przejeżdżać
z ograniczoną prędkością (poprzedzone tarczą D6, wygląd analogiczny do
wskaźnika W8, tło pomarańczowe)
w15 W15 – oznacza, że semafor, sygnalizator powtarzający lub tarcza ostrzegawcza
nie są umieszczone w miejscu, w którym powinny się znajdować, pomimo to
odnoszą się do toru, przy którym stoi wskaźnik
w16 W16 – oznacza, że za wskaźnikiem w odległości drogi hamowania znajduje
się przystanek osobowy
w17 W17 – oznacza miejsce przy zbiegających się torach, do którego wolno tor
zająć taborem kolejowym
w18 W18 – oznacza miejsce ustawienia ostatniego semafora odstępowego
samoczynnej blokady liniowej na szlaku przed semaforem wjazdowym
w19 W19 – oznacza, że odległość między dwoma następnymi semaforami lub
między następną tarczą ostrzegawczą semaforową a semaforem jest mniejsza
od obowiązującej na danej linii kolejowej długości drogi hamowania
w20 W20 – oznacza, że odległość między tarczą ostrzegawczą semaforową lub
semaforem, na których jest umieszczony wskaźnik, a następnym semaforem
jest mniejsza od obowiązującej na danej linii kolejowej długości drogi hamowania
w21 W21 – oznacza podwyższenie prędkości do wartości podanej na wskaźniku
wyrażonej (wyrażona w dziesiątkach)
w22 W22 – oznacza, że pociąg towarowy może przejechać bez zatrzymania ze
zmniejszoną prędkością obok semafora odstępowego blokady samoczynnej,
wskazującego sygnał „Stój”
w23 W23 – początek odcinka torowego lub zwrotnicowego wyposażonego
w urządzenie kontroli niezajętości torów i rozjazdów
w24 W24 – oznacza wyjazd na tor szlaku dwutorowego w kierunku przeciwnym
do zasadniczego
w26 W26a/W26b – oznaczają przejazd z grupy torów dalekobieżnych na grupę
torów podmiejskich (wskaźnik W 26a) lub przejazd z grupy torów podmiejskich
na grupę torów dalekobieżnych (wskaźnik W 26b)
w27a W27a – oznacza miejsce zmiany i obowiązującą od tego miejsca największą
dozwoloną prędkość drogową
w28 W28 – oznacza miejsce zmiany i obowiązujący od tego miejsca numer
kanału radiołączności pociągowej
w29 W29 – oznacza, że należy nawiązać łączność radiową z dyżurnym ruchu
odcinkowym
w30 W30 – oznacza prędkość, z jaką należy przejeżdżać przez automatyczną
wagę podczas ważenia składu
w31 W31 – oznacza, że sygnalizator, na którym został umieszczony wskaźnik, jest
nieczynny, nie został oddany do użytku lub jest unieważniony, a sygnały
wyświetlane na nim są nieobowiązujące
w32 W32 – oznacza miejsce zatrzymania czoła pociągu o długości określonej tym
wskaźnikiem
 w33  W33 – oznacza początek obszaru obowiązywania systemu ERTMS/GMS-R
 w34  W34 – oznacza koniec obszaru obowiązywania systemu ERTMS/GMS-R
 wetcs123 ETCS1 – zapowiedź wjazdu w obszar ERTMS/ETCS poziomu 1 LS (żółta tablica)
ETCS2 – wjazd w obszar ERTMS/ETCS poziomu 1 LS (biała tablica)
ETCS3 – koniec obszaru ERTMS/ETCS poziomu 1 LS (biała tablica przekreślona
czerwonym pasem)
 wetcs456 ETCS4 – zapowiedź wjazdu w obszar ERTMS/ETCS poziomu 1 (żółta tablica)
ETCS5 – wjazd w obszar ERTMS/ETCS poziomu 1 (biała tablica)
ETCS6 – koniec obszaru ERTMS/ETCS poziomu 1 (biała tablica przekreślona
czerwonym pasem)
 wetcs789 ETCS7 – zapowiedź wjazdu w obszar ERTMS/ETCS poziomu 2 (żółta tablica)
ETCS8 – wjazd w obszar ERTMS/ETCS poziomu 2 (biała tablica)
ETCS9 – koniec obszaru ERTMS/ETCS poziomu 2 (biała tablica przekreślona
czerwonym pasem)

 

Wskaźnik We1 – oznacza, że należy przygotować się do opuszczenia pantografów przed następnym wskaźnikiem i nakazuje zmniejszyć prędkość
do 60 km/h
Wskaźnik We2 – oznacza, że należy opuścić pantografy
Wskaźnik We3 – oznacza, że należy podnieść pantografy
Wskaźnik We4 – oznacza, że wjazd elektrycznych pojazdów trakcyjnych jest zabroniony na tor, przy którym jest ustawiony wskaźnik
Wskaźnik We8 – oznacza miejsce, przez które elektryczny pojazd trakcyjny powinien przejeżdżać bez pobierania prądu z sieci trakcyjnej
Wskaźnik We9 – oznacza miejsce, od którego można pobierać prąd z sieci trakcyjnej
Facebook